RJ Stambeni servis

RJ Stambeni servis (a, b, c, d i e) obavlja poslove u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (Sl.list Crne Gore01/14, od 09.01.2014.godine, 19/09, od 13.03.2009.godine- Zakon o svojinsko pravnim odnosima).

RJ Stambeni servis pruža usluge:

a) servisiranja, popravki svih vrsta kvarova na liftovima

b )održavanja svih objekata Društva iz domena djelatnosti radne jedinice

c) održavanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija,

d) održavanje čistoće

e) održavanja svih objekata Društva iz domena djelatnosti radne jedinice