ELEKTRONSKI RAČUN
Postupak aktivacije elektronskog računa je krajnje jednostavan. Popunite ovu formu i naša služba će Vas ubrzo kontaktirati ili aktivirajte uslugu pozivom na kontakt telefon Društva 030/311-418. Promjena e-mail adrese može se vršiti jednom mjesečno. Slanjem ove forme dajte saglasnost da se Vaš račun isključivo dostavlja elektronskim putem. Aktiviranjem elektronskog računa i smanjenom potrošnjom papira, svi zajedno doprinosimo očuvanju životne sredine i pomažemo razvoju globalne ekološke svijesti.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com