RJ Javna rasvjeta

Javna rasvjeta je jedan od vrlo važnih segmenata komunalnih djelatnosti povjerena našem preduzeću na upravljanje, i od velikog je značaja za potrebe građana, kako iz bezbjednosnih razloga, tako i zaštite imovine građana i saobraćajne bezbjednosti.

Ova RJ na teritoriji Opštine Bar održava: 9.278 svjetiljki koje su povezane na elektro mrežu preko 196 mjernih mjesta, raspoređenih po svim Mjesnim zajednicama.

 

Ova RJ Obavlja sledeće poslove:

1. Izradu novih javnih rasvjeta i održavanje postojećih

2. Održavanje semafora

3. Održavanje javnih časovnika

 

Održavanje semafora i javnih časovnika

Semaforska signalizacija koja je predmet održavanja se nalazi na raskrsnicama:

  • Trg revolucije - Trg dinastije Petrović,
  • Trg dinastije Petrović – Ul. Makedonska i Ul. Vladimira Rolovića,
  • Ul. Vladimira Rolovića-Ul.Jovana Tomaševića

Održavanje semafora je posao koji zbog značaja saobraćajne signalizacije, prije svega svjetlosne je predmet rada 365 dana u godini uključujući vikende i sve praznike.

 

Javni časovnici nalaze se na lokacijama:

  • Marina - 1,
  • Kod Željezničke stanice - 1.


JAVNA RASVJETA – zona Morskog dobra

U zoni Morskog dobra, na teritoriji opštine Bar, od Čanja do Utjehe nalazi se u 839 svjetiljki različitih tipova na odgovarajućim stubovima raspoređenim kako je dato u prilogu sa regulisanjem paljenja i gašenja iz 18 upravljačkih ormara.

ODRŽAVANJE:

Sa stanovišta održavanja predmetna javna rasvjeta je stavljena u prvu zonu obzirom na značaj pobrojanih lokacija za razvoj turizma.

Radovi su iz domena tekućeg održavanja, koji se odnose na zamjenu dotrajalih sijalica, prigušnica, upaljača i drugog potrošnog materijala, farbanje stubova i djelova svjetiljki zbog jakog uticaja sredine (prisustva soli u vazduhu), uklanjanje raznih plakata oglasa i drugog propagandnog materijala nalijepljenog na stubove javne rasvjete.

Regulisano je periodično paljenje i gašenje javne rasvjete sa eventualnom zamjenom astronomskih uklopnih satova. Sva mehanička oštećenja na objektima javne rasvjete kao posljedica saobraćajne nezgode, namjernog rušenja ili posljedice vremenskih neprilika su predmet ugovaranja zainteresovanih subjekata.