Pod reciklažom se podrazumijeva razdvajanje i izdvajanje materijala iz otpada i njegova ponovna upotreba.

 

Reciklaža u širem smislu ima značenje upotrebe i prerade izdvojenih komponenti iz komunalnog otpada i predstavlja oblast koju treba unapređivati i razvijati u budućnosti.

Ova radna jedinica je u razvoju a obavlja poslove sakupljanja, presovanja i baliranja papira i kartonske ambalaže.