Proizvodnja ukrasnog sadnog materijala (uglavnom bilja koje ne zahtijeva previše zalivanja, zbog neuslovnosti i nedostatka vode)
Nabavljeni sadni materijal iz drugih rasadnika se skladišti do momenta sadnje ili se pak u njemu vrši dalja njega - takozvano „školovanje“ sadnica do željene visine i kvaliteta.

Uloga zelenila na području grada ispoljava se u stvaranju povoljnijih higijensko - sanitarnih uslova (poboljšanju toplotnog režima, prečišćavanju vazduha, povećanju vlažnosti...). Drugim riječima zelenilo obezbjeđuje optimalne uslove življenja stambenih naselja.
Propisi koji se odnose na rad ovog sektora a tiču se vrste i obima posla koji se smatraju komunalnim djelatnostima:

  • Njega i obnova biljnog materijala
  • Redovno košenje travnjaka
  • Podrezivanja stabala i grmova
  • Preduzimanje mjera zaštite zelenila od biljnih bolesti i štetočina
  • Uređenje i obnova zelenila posle elementarnih nepogoda
  • Sakupljanje i odnošenje lišća i sl.

RJ Zelenilo obavlja sledeće poslove:

  • Redovno održavanje uređenih zelenih površina (drveća, žbunja, žive ograde, ruža, perena, sukulenta, sezonskog cvijeća, travnjaka, opreme-klupa i zemljani radovi)
  • Intenzivno održavanje uređenih zelenih površina - 218.000m2
  • Ekstenzivno održavanje neuređenih zelenih površina koje se graniče sa uređenim – 125.000m2