Na osnovu Odluke o načinu korišćenja i održavanja pijaca (Sl.list RCG – Opštinski propisi br.17/96), DOO “ Komunalne djelatnosti” Bar gazduje pijacama na teritoriji opštine Bar.

RJ Tržnice se bavi održavanjem pijačnog prostora i organizovanjem prometa proizvoda na gradskoj i na mjesnim pijacama:

  broj stolova

Zelena pijaca u Baru 

152

Zelena pijaca u Starom Baru 

20

Zelena pijaca u Sutomoru 

18

Zelena pijaca u Virpazaru

20

Zelena pijaca u Ostrosu 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlukom o načinu korišćenja i održavanja pijaca Sl.list RCG br 17/96, Opštinski propisi predviđeno je da od ukupnog broja tezgi na zelenoj pijaci 1/5 bude slobodna za poljoprivredne proizvođače, i to za:

  broj tezgi

Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara Bara

2

Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara iz Mrkojevića 

5

poljoprivredni proizvođači maslina iz Bara

2

poljoprivredni proizvođači iz Virpazara 

2

poljoprivredni proizvođači iz Ostrosa 

2

Udružene pčelara iz Virpazara

1

Udruženje vinogradara iz Virpazara 

1

Članom 3. Odluke o grobljima na teritoriji opštine Bar, (Sl.list RCG br.11/80- Opštinski propisi), groblja: Gvozden Brijeg, Sveti Vid su ustupljeni na upravljanje, održavanje, uređivanje, čuvanje i izgradnju DOO “Komunalne djelatnosti” Bar.

Pogrebne usluge obuhvataju :

  1. Održavanje postojećih grobalja
  2. Održavanje kapele i prostora oko kapele 26.000m² (Gvozden Brijeg 16.000m² i Sveti Vid 4.000m²)
  3. Pružanje usluga u gradskoj kapeli
  4. Prevoz specijalnim vozilom
  5. Usluge sahrane na gradskim grobljima
  6. Usluge eshumacije
  7. Pružanje usluga po nalogu Osnovnog i Višeg Suda
  8. Prodaja pogrebne opreme