RJ Pogrebne usluge

Članom 3. Odluke o grobljima na teritoriji opštine Bar, (Sl.list RCG br.11/80- Opštinski propisi), groblja: Gvozden Brijeg, Sveti Vid su ustupljeni na upravljanje, održavanje, uređivanje, čuvanje i izgradnju DOO “Komunalne djelatnosti” Bar.

Pogrebne usluge obuhvataju :

  1. Održavanje postojećih grobalja
  2. Održavanje kapele i prostora oko kapele 26.000m² (Gvozden Brijeg 16.000m² i Sveti Vid 4.000m²)
  3. Pružanje usluga u gradskoj kapeli
  4. Prevoz specijalnim vozilom
  5. Usluge sahrane na gradskim grobljima
  6. Usluge eshumacije
  7. Pružanje usluga po nalogu Osnovnog i Višeg Suda
  8. Prodaja pogrebne opreme